Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin maturalny z informatyki

Porównanie roku szkolnego 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 i 2019/2019

W roku szkolnym  2018/2019 do matury z informatyki przystąpiło 7788 osób,  o 478 osób więcej niż   w poprzednim roku (niewielki wzrost, ale zawsze). Egzamin w technikach (głównie w zawodzie technik informatyk) cieszył się, jak w poprzednich latach, większą popularnością niż w liceach. Martwi nadal, słaby wynik średni w obu typach szkół, który w technikach, niestety się stabilizuje na dość niskim poziomie.

Analiza jakościowa

Analiza ilościowa

Źródła

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań CKE.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/

Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin maturalny z informatyki

Porównanie roku szkolnego 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018

W roku szkolnym  2017/2018 do matury z informatyki przystąpiło 7310 osób,  o 133 osób więcej niż   w poprzednim roku (niewielki wzrost). Egzamin w technikach (głównie w zawodzie technik informatyk) cieszył się, jak w poprzednich latach, większą popularnością niż w liceach. Martwi nadal, słaby wynik średni w obu typach szkół, który w technikach, niestety się stabilizuje.

Analiza ilościowa


Analiza jakościowa

 

Źródła

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań CKE.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/