Algorytmy maturalne


 1. algorytmy na liczbach całkowitych, np.:
  reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym w dwójkowym i szesnastkowym,
  sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą, doskonałą,
  rozkładanie liczby na czynniki pierwsze,
  iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa,
  iteracyjne i rekurencyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego,
  wydawanie reszty metodą zachłanną,
 2. algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania), np.:
  jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze: algorytm naiwny i optymalny,
  algorytmy sortowania ciągu liczb: bąbelkowy, przez wybór, przez wstawianie liniowe lub binarne, przez scalanie, szybki, kubełkowy,
 3. algorytmy numeryczne, np.:
  obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego,
  obliczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera,
  zastosowania schematu Hornera: reprezentacja liczb w różnych systemach liczbowych, szybkie podnoszenie do potęgi,
  wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia,
  obliczanie pola obszarów zamkniętych,
 4. algorytmy na tekstach, np.:
  sprawdzanie, czy dany ciąg znaków tworzy palindrom, anagram,
  porządkowanie alfabetyczne,
  wyszukiwanie wzorca w tekście,
  obliczanie wartości wyrażenia podanego w postaci odwrotnej notacji polskiej,
 5. algorytmy kompresji i szyfrowania, np.:
  kody znaków o zmiennej długości, np. alfabet Morse’a, kod Huffmana,
  szyfr Cezara,
  szyfr przestawieniowy,
  szyfr z kluczem jawnym (RSA),
  wykorzystanie algorytmów szyfrowania, np. w podpisie elektronicznym,
 6. algorytmy badające własności geometryczne, np.:
  sprawdzanie warunku trójkąta,
  badanie położenia punktów względem prostej,
  badanie przynależności punktu do odcinka,
  przecinanie się odcinków,
  przynależność punktu do obszaru,
  konstrukcje rekurencyjne: drzewo binarne, dywan Sierpińskiego, płatek Kocha;

Źródła:

 • Podstawa programowa z informatyki MEN