Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin maturalny z informatyki

Porównanie roku szkolnego 2015/2016 i 2016/2017

W roku szkolnym  2015/2016 do matury z informatyki przystąpiło 6308 osób, a  w 2016/2017 o 869 osób więcej (dokładnie 7177). Egzamin w technikach (głównie w zawodzie technik informatyk) cieszył się większą popularnością niż w liceach. Martwi słabszy średni wynik w obu typach szkół.

Analiza ilościowa


Analiza jakościowa

 

Źródła

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań CKE.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/